Ерөнхий зүйл

  1. Энэхүү журам нь “19001700-с хэрэглэгчид санал болгож буй бүхий л бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй холбоотой харилцаанд шууд болон шууд бусаар зохицуулах зориулагдсан болно.
  2. Хэрэглэгч та манай 19001700-н 19001700.mn вэбсайт, 19001700 захиалгын системээр дамжин хайлт хийх, захиалга хийсэн тохиолдолд энэхүү үйлчилгээний журам, нөхцөлтэй танилцаж, хүлээн зөвшөөрсөн гэж үзнэ.
  3. Энэхүү цахим хуудас, хэрэглэгчид санал болгож буй зочид буудал, амралтын газар, жуулчны бааз, сувилал, хувийн сууцтай холбоотой бүхий л мэдээлэл зэрэг нь 19001700-ийн өмч болно. Энэхүү мэдээлэл нь доор заасан нөхцөл, журмын дагуу хэрэглэгчид буудалд захиалга хийхэд зориулагдсан ба арилжааны зориулалтгүй болно.
  4. Шаардлага гарвал уг үйлчилгээний журам, нөхцөлийг 19001700-н зүгээс бусад талуудад урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөлт хийх, шинэчлэх эрхтэй болно.

 

Сагс

0
image/svg+xml

Сагс хоосон байна!

Дэлгүүр үзэх